TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE TË KOMUNIKIMIT (TIK) DHE NDËRTIMI I DIJES NË KUADËR TË FORMIMIT TË VAZHDUESHËM TË MËSUESVE TË GJUHËS SË HUAJ NË SHQIPËRI - UNIVERSITETI I TIRANËS

TEKNOLOGJITË E INFORMACIONIT DHE TË KOMUNIKIMIT (TIK) DHE NDËRTIMI I DIJES NË KUADËR TË FORMIMIT TË VAZHDUESHËM TË MËSUESVE TË GJUHËS SË HUAJ NË SHQIPËRI