Thirrje e shpallur nga Komisioni Evropian për pjesëmarrje në Hackathon në datat 24-26 prill 2020 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrje e shpallur nga Komisioni Evropian për pjesëmarrje në Hackathon në datat 24-26 prill 2020

Komisioni Evropian në bashkëpunim të ngushtë me vendet  anëtare të BE ka shpallur thirrje për pjesëmarrje në “hackathon”  (Pan-European hackathon, EU vs Virus challenge) në datat 24-26 prill 2020,   synon të ndërlidhë investitorët, universitetet dhe partnerë të tjerë për të diskutuar zgjidhje inovative në fusha të ndryshme për problematikat e krijuara nga pandemia e Covid-19.

Informacioni më i detajuar gjenden në faqen e internetit:  https://euvsvirus.org/

Institucionet e arsimit të lartë që synojnë të aplikojnë dhe marrin pjesë në këtë iniciativë, duhet të regjistrohen sa më shpejtë përpara datës 24 prill 2020.