Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion”

THIRRJE PËR PROJEKTE NË PROGRAMIN “UT-KËRKIM, EKSELENCË DHE INOVACION”

 

Thirrje për projekte në programin “UT-Kërkim, Ekselencë dhe Inovacion” (Kliko këtu)

Thirrja është e hapur deri më 29 tetor 2021, ora 17:00

Tiranë, 2021

 

Shënim: Ky dokument përfshin kornizën e përgjithshme referuese në paraqitjen e projekt propozimeve nën këtë thirrje.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në këtë aplikim.