TIPOLOGJIZIMI I PERSONAZHIT TË KOLIQIT, MIGJENIT E SPASES