TRAJNIMI I BASHKËMOSHATARËVE PËR TË PËRMIRËSUAR SJELLJEN SOCIALE TEK FËMIJA ME AUTIZËM: SA EFEKTIVE ËSHTË KJO STRATEGJI?ANALIZË RASTI E NJË NXËNËSI ME AUTIZËM/PKU NË NJË SHKOLLË 9-VJEÇARE – UNIVERSITETI I TIRANËS

TRAJNIMI I BASHKËMOSHATARËVE PËR TË PËRMIRËSUAR SJELLJEN SOCIALE TEK FËMIJA ME AUTIZËM: SA EFEKTIVE ËSHTË KJO STRATEGJI?ANALIZË RASTI E NJË NXËNËSI ME AUTIZËM/PKU NË NJË SHKOLLË 9-VJEÇARE