TRAJTIMI GJENERATIVIST I PËRBËRËSVE TË FRAZËS NË PLANIN FUNKSIONAL