TRAJTIMI MULTIDISIPLINAR I ABUZIMIT TË FËMIJËVE NË MODELIN NjMF-ve. FAKTORËT, SFIDAT DHE PËRPARËSITË QË NDIKOJNË EFEKTIVITETIN E KËSAJ PËRQASJE NË MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E MIRËQENIES SË FËMIJËVE – UNIVERSITETI I TIRANËS

TRAJTIMI MULTIDISIPLINAR I ABUZIMIT TË FËMIJËVE NË MODELIN NjMF-ve. FAKTORËT, SFIDAT DHE PËRPARËSITË QË NDIKOJNË EFEKTIVITETIN E KËSAJ PËRQASJE NË MBROJTJEN DHE PROMOVIMIN E MIRËQENIES SË FËMIJËVE