Udhëzim KIZ, mbi "Zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjet e autoriteteve drejtuese në njësitë përbërse të Universitetit të Tiranës; Instituti i Studimeve Evropiane, dhe Departamenti i Edukimit Fizik dhe i Sporteve Universitare" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Udhëzim KIZ, mbi “Zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjet e autoriteteve drejtuese në njësitë përbërse të Universitetit të Tiranës; Instituti i Studimeve Evropiane, dhe Departamenti i Edukimit Fizik dhe i Sporteve Universitare”

Udhëzim KIZ, mbi “Zhvillimin e procesit të votimit për zgjedhjet e autoriteteve drejtuese në njësitë përbërse të Universitetit të Tiranës; Instituti i Studimeve Evropiane, dhe Departamenti i Edukimit Fizik dhe i Sporteve Universitare”