UDHËZIM KIZ“Mbi zhvillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme, për drejtues të njësisë kryesore dhe anëtar të Senatit Akademik, në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së” – UNIVERSITETI I TIRANËS

UDHËZIM KIZ“Mbi zhvillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjet e pjesshme, për drejtues të njësisë kryesore dhe anëtar të Senatit Akademik, në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së”