Universiteti i Tiranës informohet nga Ambasada e Brazilit se, Grupi Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të Universiteteve Braziliane (GCUB) ka hapur edicionin e III të programit të tij tradicional të bursave, në kuadër të Programit Ndërkombëtar të Lëvizshmërisë GCUB-Mob - UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës informohet nga Ambasada e Brazilit se, Grupi Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të Universiteteve Braziliane (GCUB) ka hapur edicionin e III të programit të tij tradicional të bursave, në kuadër të Programit Ndërkombëtar të Lëvizshmërisë GCUB-Mob

Universiteti i Tiranës informohet nga Ambasada e Brazilit se, Grupi Ndërkombëtar i Bashkëpunimit të Universiteteve Braziliane (GCUB) ka hapur edicionin e III të programit të tij tradicional të bursave, në kuadër të Programit Ndërkombëtar të Lëvizshmërisë GCUB-Mob, që synon lëvizshmërinë e studentëve ndërkombëtarë nga pesë kontinentet e interesuar për të ndjekur studimet Master ose Doktoraturë në universitetet braziliane.
Edicicioni i III do të ofrojë më shumë se 800 bursa për studentë të nivelit master dhe doktoraturë në 55 universitete braziliane. Bursat do të jepen duke filluar nga viti 2025 dhe të të jenë të vjefshme për të gjithë kohëzgjatjen e ciklit të studimit.
I gjithë regjistrimi është pa pagesë dhe kryhet online në adresën:
Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!