Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore "Teknika të grumbullimit dhe determinimit të insekteve", në periudhën kohore 13-18 qershor 2022. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore “Teknika të grumbullimit dhe determinimit të insekteve”, në periudhën kohore 13-18 qershor 2022.

 
 
Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Universitetin e Saarland në Gjermani, në kuadër të Projekteve të Programit Erasmus + KA107, organizon shkollën verore  “Teknika të grumbullimit dhe determinimit të insekteve”, në periudhën kohore 13-18 qershor 2022. Aktiviteti organizohet nën kujdesin e Zv/Rektorit Prof. Dr. Anila Paparisto. Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikatë.
 
Në vijim gjeni broshurën me informacionin e plotë.
 
Ju mirëpresim!