Universiteti i Tiranës sipas vendimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për caktimin e datës së fillimit të Vitit Akademik 2022-2023 njofton se do të fillojë më datë 17 tetor 2022. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Universiteti i Tiranës sipas vendimit nga Ministria e Arsimit dhe Sportit për caktimin e datës së fillimit të Vitit Akademik 2022-2023 njofton se do të fillojë më datë 17 tetor 2022.