Vendim i Rektorit Nr.80, datë 07.06.2021, "Për miratimin e Prof. Dr. Anila Paparisto, zëvendësrektor i UT-së për anën mësimore - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim i Rektorit Nr.80, datë 07.06.2021, “Për miratimin e Prof. Dr. Anila Paparisto, zëvendësrektor i UT-së për anën mësimore