Vendim KAS, nr.2, datë 06.12.2021, "Për shpallje të pavlefshmerisë relative të vendimit nr.4, datë 29.11.2021 i KIZS dhe rregullimeve të pasojave që sjell pavlefshmëria relative e këtij vendimi" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KAS, nr.2, datë 06.12.2021, “Për shpallje të pavlefshmerisë relative të vendimit nr.4, datë 29.11.2021 i KIZS dhe rregullimeve të pasojave që sjell pavlefshmëria relative e këtij vendimi”