Vendim KIZ, nr.11 datë 02.06.2022, "Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për autoritetin drejtues, Dekan në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ, nr.11 datë 02.06.2022, “Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për autoritetin drejtues, Dekan në Fakultetin e Drejtësisë të UT-së”