Vendim KIZ nr. 15 datë 19.12.2022 për plotësimin e një vendi vakant për anëtar i Bordit të Administrimit të UT-ës, të propozuar nga studentët e UT-së – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ nr. 15 datë 19.12.2022 për plotësimin e një vendi vakant për anëtar i Bordit të Administrimit të UT-ës, të propozuar nga studentët e UT-së