Vendim KIZ, nr.4, datë 21.04.2022, "Për shpalljen e hapjes së procesit të regjistrimit për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësus i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ, nr.4, datë 21.04.2022, “Për shpalljen e hapjes së procesit të regjistrimit për vendin e 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësus i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë”