Vendim KIZ nr.47, datë 18.05.2024, "Për shpalljen e listës në përfundim të procesit të regjistrimit paraprak të kandidaturave, për Rektor dhe Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-ës dhe kategoria studentëve të UT-ës, pranë KIZ-it, të UT-ës " - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ nr.47, datë 18.05.2024, “Për shpalljen e listës në përfundim të procesit të regjistrimit paraprak të kandidaturave, për Rektor dhe Anëtar të Senatit Akademik, nga kategoria e personelit akademik me kohë të plotë të UT-ës dhe kategoria studentëve të UT-ës, pranë KIZ-it, të UT-ës “