Vendim KIZ nr.48, datë 18.05.2024, "Për shpalljen e kandidaturës, për pozicionin Rektor, të Universitetit të Tiranës" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ nr.48, datë 18.05.2024, “Për shpalljen e kandidaturës, për pozicionin Rektor, të Universitetit të Tiranës”