Vendim KIZS, nr.10, datë 06.12.2021, "Mbi një shtesë në vendimin nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS, nr.10, datë 06.12.2021, “Mbi një shtesë në vendimin nr.6 mbi shpalljen e listave zyrtare të kandidatëve për anëtar të KSF”