Vendim KIZS nr.11, datë 07.12.2021, “Për ngirjten e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, në UT dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZS nr.11, datë 07.12.2021, “Për ngirjten e Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, në UT dhe zgjedhjen e Kryetarit të tij”