Vendim nr.1 datë 15.03.2022 KIZ "Për plotësimin e një vendi vakant për anëtarë përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar në KZFDUT - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.1 datë 15.03.2022 KIZ “Për plotësimin e një vendi vakant për anëtarë përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar në KZFDUT

Vendim nr.1, datë 15.03.2022 KIZ “Për plotësimin e (1) një vendi vakant për anëtarë – përfaqësues i studentëve dhe vendit vakant për sekretar në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Drejtësisë të UT-së dhe fillimit të procesit të vetëkandidimit për këto vende”.