Vendim nr. 25, datë 25.04.2023, "Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar - përfaqësues i stafit akademik me kohë të plotë, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-ës dhe fillimin e procesit të vetë kandidimit për këtë vend vakant - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr. 25, datë 25.04.2023, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i stafit akademik me kohë të plotë, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-ës dhe fillimin e procesit të vetë kandidimit për këtë vend vakant

Vendim nr. 25, datë 25.04.2023, “Për plotësimin e 1 (një) vendi vakant për anëtar – përfaqësues i stafit akademik me kohë të plotë, në Komisionin e Zgjedhjeve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-ës dhe fillimin e procesit të vetë kandidimit për këtë vend vakant.