Vendim nr. 46, Datë 17.05.2024, “Për mbylljen e procesit të regjistrimit të kandidatëve, për Rektor dhe Anëtar Senati Akademik, nga radhët e personelit akademik dhe ato të studentëve, pranë KIZ” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr. 46, Datë 17.05.2024, “Për mbylljen e procesit të regjistrimit të kandidatëve, për Rektor dhe Anëtar Senati Akademik, nga radhët e personelit akademik dhe ato të studentëve, pranë KIZ”