Vendim nr.5 datë 03.12.2021 "Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF) në UT" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim nr.5 datë 03.12.2021 “Për caktimin e ditës për hedhjen e shortit për të zgjedhur anëtarët e komisioneve të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF) në UT”