VEPRAT PENALE TË ABUZIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË FËMIJËVE, DREJTËSIA PENALE PËR TË MITUR NË PERSPEKTIVËN E AKTEVE NDËRKOMBËTARE DHE GJYKATËS EUROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT - UNIVERSITETI I TIRANËS

VEPRAT PENALE TË ABUZIMIT DHE SHFRYTËZIMIT TË FËMIJËVE, DREJTËSIA PENALE PËR TË MITUR NË PERSPEKTIVËN E AKTEVE NDËRKOMBËTARE DHE GJYKATËS EUROPIANE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT