VËSHTRIM MBI PROBLEMATIKAT E SHOQËRIVE AKSIONERE NË SHQIPËRI: DUALITETI I STRUKTURAVE QEVERISËSE DHE PERFORMANCA E SHOQËRIVE