VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I PASURIVE DHE RREZIQEVE NATYRORE NË RRETHIN E DIBRËS