VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I PASURIVE DHE RREZIQEVE NATYRORE NË RRETHIN E DIBRËS – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I PASURIVE DHE RREZIQEVE NATYRORE NË RRETHIN E DIBRËS