VLERËSIMI EKONOMIK I KALAVE TË SHQIPËRISË NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË TURIZMIT – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI EKONOMIK I KALAVE TË SHQIPËRISË NË FUNKSION TË ZHVILLIMIT TË TURIZMIT