JONIDA TAHIRAJ -VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONËS SË ELBASANIT, NËPËRMJET PËRCAKTIMIT TË NIVELEVE TË NDOTËSVE ORGANIKË DHE INORGANIKË ME METODA INSTRUMENTALE – UNIVERSITETI I TIRANËS

JONIDA TAHIRAJ -VLERËSIMI I GJENDJES MJEDISORE TË ZONËS SË ELBASANIT, NËPËRMJET PËRCAKTIMIT TË NIVELEVE TË NDOTËSVE ORGANIKË DHE INORGANIKË ME METODA INSTRUMENTALE