VLERËSIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE DHE KOSTOS SË KAPITALIT TË TYRE, RASTI I SHQIPËRISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI I INVESTIMEVE TË HUAJA DIREKTE DHE KOSTOS SË KAPITALIT TË TYRE, RASTI I SHQIPËRISË