VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË SË GJENEVE KODUESE TË MONOTERPEN SINTETAZAVE DHE PRODUKTEVE ENZIMATIKE TË TYRE TEK POPULLATA TË SHERBELËS TË SHQIPËRISË SË VERIUT – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË SË GJENEVE KODUESE TË MONOTERPEN SINTETAZAVE DHE PRODUKTEVE ENZIMATIKE TË TYRE TEK POPULLATA TË SHERBELËS TË SHQIPËRISË SË VERIUT