ZBULIMI I SHPIRTIT TË GRUAS AFRIKANO-AMERIKANE: PROZA E ELIS UOKERIT