ZHVILLIMI I MODELIT GLOBAL TË EDUKIMIT KONTABËL.SFIDAT E SHQIPËRISË PËR ZBATIMIN E TIJ - UNIVERSITETI I TIRANËS

ZHVILLIMI I MODELIT GLOBAL TË EDUKIMIT KONTABËL.SFIDAT E SHQIPËRISË PËR ZBATIMIN E TIJ