ZHVILLIMI I RAJONIT ETNO-GJEOGRAFIK NDËRKUFITAR, ANA E MALIT NË PRESPEKTIVËN INTEGRUESE EUROPIANE