Thirrje për shprehje interesi: EIT Food Awareness Event - UNIVERSITETI I TIRANËS

Thirrje për shprehje interesi: EIT Food Awareness Event

 “EIT Food Awareness Event”
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) njofton për shprehje interesi “EIT Food Awareness Event”. 
Kjo iniciativë organizohet nga European Institute of Innovation and Technology – the Food sector (EIT Food), Institucion i rëndësishë i Bashkimit Europian, pjesë e strukturës organizative Horizon 2020 dhe Horizon Europe në të ardhmen.
Link për formën e aplikimit: EIT Food Awareness Event – Application Form
Link për shprehje interesi: Call for expressions of interest to organise the EIT Food Awareness Event