Towards increased awareness, responsibility and shared quality in social Work, - T@SK - UNIVERSITETI I TIRANËS

Towards increased awareness, responsibility and shared quality in social Work, – T@SK

 

 

 

 

 

Titulli: Towards increased awareness, responsibility and shared quality in social Work, – T@SK
Referenca: 585626-EPP-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Università degli Studi di Firenze
Kohëzgjatja: 2017-2020
Programi Erasmus+
Web www.taskproject.eu
Përshkrimi: Qëllimi i projektit është forcimi, stabilizimi dhe modernizimi i ofrimit të shërbimeve sociale në Shqipëri, nëpërmjet fuqizimit të sistemit të arsimit të lartë dhe marrëdhëniet e tij me mjedisin e punës, përkatësisht atë të punonjësve socialë. Duke fuqizuar modelin e ofrimit të shërbimeve sociale me një fokus të veçantë  përfshirjen në të ardhmen grupet e përjashtuara apo ato pa akses në shërbimet sociale.