Transferimi i Dijes dhe Inovacioni Dixhital ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Transferimi i Dijes dhe Inovacioni Dixhital ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë

 

Titulli: Transferimi i Dijes dhe Inovacioni Dixhital ndërmjet Austrisë dhe Shqipërisë
Referenca: Vendim Nr. 2., Bordi AKKSHI, datë 30.05.2019
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Vienna University of Economics and Bussiness (WU), Department of Information System, Institute for Information Management and Control
Kohëzgjatja: 2019-2020
Programi AKKSHI në kuadër të “Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë”
   
Përshkrimi: Qëllimi i Përgjithshëm është të nxjerrë në pah që bizneset bashkë-operuese mes dy vendeve Austri dhe Shqipëri të mund të ndërgjegjësohen që përsa kohë që tregjet janë të pasigurta, sidomos në kohën e ndryshimeve teknologjike, suksesi i tyre do të varet nga mënyra dhe shpejtësia që ata do të arrijnë të jenë novatorë.