Integrimi i të dhënave mjekësore në dizenjimin e një arkitekture e-health – UNIVERSITETI I TIRANËS

Integrimi i të dhënave mjekësore në dizenjimin e një arkitekture e-health