AKTET E KUVENDIT TË ARBËNIT (1706) DHE ÇËSHTJE TË RECEPSIONIT TË TYRE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEK. XIX – UNIVERSITETI I TIRANËS

AKTET E KUVENDIT TË ARBËNIT (1706) DHE ÇËSHTJE TË RECEPSIONIT TË TYRE NË GJYSMËN E DYTË TË SHEK. XIX