Alternativa teknologjike të përdorimit të bentoniteve të Kosovës për prodhimin e vajit mineral bazë nisur nga riciklimi i vajrave  lubrifikuese të përdorur - UNIVERSITETI I TIRANËS

Alternativa teknologjike të përdorimit të bentoniteve të Kosovës për prodhimin e vajit mineral bazë nisur nga riciklimi i vajrave  lubrifikuese të përdorur