Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun do të organizojë seanca informuese online rreth Programit Global Ugrad. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun do të organizojë seanca informuese online rreth Programit Global Ugrad.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Zyrës së Marrëdhënieve me Publikun do të organizojë seanca informuese online rreth Programit Global Ugrad. 

Universiteti i Tiranës fton studentët e nivelit Bachelor (viti I dhe II) të marrin pjesë në seancën informuese të radhës duke u regjistruar në adresën: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvZzlZ1QBqV2CzKVWInFxZz_8ABicM-iUisXW7oykQUyI0jw/viewform?usp=sf_link 

Seanca e radhës do të zhvillohet më datë 03.02.2021 në orën 16:00. 

Më shumë informacion mbi Programin Global Ugrad e gjeni në linkun: 

https://al.usembassy.gov/sq/education-culture-sq/educational-exchange-programs-sq/programi-global-ugrad/