Analizë fenomenologjike, juridike-penale e dhunës në familje, në një perspektivë krahasuese – UNIVERSITETI I TIRANËS

Analizë fenomenologjike, juridike-penale e dhunës në familje, në një perspektivë krahasuese