Arkiv 2020-2021 për ciklet e pranimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiv 2020-2021 për ciklet e pranimit

I. Cikli i parë i studimeve, Bachelor për vitin Akademik 2020- 2021 në Universitetin e Tiranës:
 
II. Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi; trojet dhe kategoritë e veçanta; shtetas të huaj; cikli i dytë i studimeve (Kliko këtu)
 
Cikli i dytë i studimeve, Master për vitin Akademik 2020-2021 në Universitetin e Tiranës: