Arkiva (Senati Akademik 2016-2020) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva (Senati Akademik 2016-2020)

Senati Akademik i Universitetit të Tiranës përbëhet nga:

 

KRYETARI  
Prof. Dr. Mynyr KONI

 

FAKULTETI I DREJTËSISË
 1. Prof. Dr. Artan HOXHA
 2. Prof. Dr. Evis ALIMEHMETI
 3. Prof. Asoc. Dr. Ilir RUSI
 4. Prof. Dr. Kestrin KATRO
 5. Prof. Dr. Skënder KAÇUPI
 
FAKULTETI I EKONOMISË
 1. Prof. Dr. Dhori KULE
 2. Prof. Dr. Andrea KOXHAJ
 3. Prof. Dr. Fatmir MEMAJ
 4. Prof. Dr. Sulo HADËRI
 5. Prof. Dr. Shyqyri LLACI
 
FAKULTETI I HISTORI DHE I FILOLOGJISË
 1. Prof. Dr. Artan FUGA
 2. Prof. Dr. Dhimitër DOKA
 3. Prof. Dr. Sokol AXHEMI
 4. Prof. Dr. Ymer ÇIRAKU
 5. Dr. Enriketa PANDELEJMONI (PAPA)
 
FAKULTETI I GJUHËVE TË HUAJA
 1. Prof. Dr. Artur SULA
 2. Prof. Dr. Brikena KADZADEJ
 3. Prof. Dr. Esmeralda KROMIDHA
 4. Prof. Dr. Severina PASHO
 5. Prof. Dr. Viktor RISTANI
 
FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
 1. Prof. Dr. Spiro DRUSHKU
 2. Prof. Dr. Anila PAPARISTO
 3. Prof. Asoc. Dr. Eltjon HALIMI
 4. Prof. Dr. Fatmir HOXHA
 5. Prof. Asoc. Dr. Kujtim DULE
 
FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE
 1. Prof. Dr. Edmond RAPTI
 2. Prof. Asoc. Dr. Artemis SHEHU (DONO)
 3. Prof. Dr. Edmond DRAGOTI
 4. Prof. Dr. Theodhori KARAJ
 
ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK NGA STUDENTËT
 1. Aldo HOXHA
 2. Kristian KINA
 3. Rea KOTANI
 4. Dejana KALLOGJEROVIÇ