Armela KROMIÇI-Qeverisja e mirë e shoqërive tregtare në tregun financiar jo bankar dhe kontrolli publik i tyre - UNIVERSITETI I TIRANËS

Armela KROMIÇI-Qeverisja e mirë e shoqërive tregtare në tregun financiar jo bankar dhe kontrolli publik i tyre