ARRITJET DHE SFIDAT LIGJORE E INSTITUCIONALE TË SHQIPËRISË PËR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE QË RRJEDHIN NGA KARTA EVROPIANE E AUTONOMISË VENDORE - UNIVERSITETI I TIRANËS

ARRITJET DHE SFIDAT LIGJORE E INSTITUCIONALE TË SHQIPËRISË PËR PËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE QË RRJEDHIN NGA KARTA EVROPIANE E AUTONOMISË VENDORE