ASPEKTE TË JETËS POLITIKE NË KOSOVË, GJATË VITEVE 1968-1990