ASPEKTE TEORIKE DHE PRAKTIKE TË DUKURIVE PËRKTHIMORE DHE GJINORE NË PËRKTHIMET NGA GJUHA ANGLEZE NË GJUHËN SHQIPE - UNIVERSITETI I TIRANËS

ASPEKTE TEORIKE DHE PRAKTIKE TË DUKURIVE PËRKTHIMORE DHE GJINORE NË PËRKTHIMET NGA GJUHA ANGLEZE NË GJUHËN SHQIPE