ASPEKTET PSIKOLOGJIKE DHE PEDAGOGJIKE TË JETËS SEDENTARE NË MOSHËN E ADOLESHENCËS RËNDËSIA E AKTIVITETIT FIZIK NË KËTË GRUPMOSHË - UNIVERSITETI I TIRANËS

ASPEKTET PSIKOLOGJIKE DHE PEDAGOGJIKE TË JETËS SEDENTARE NË MOSHËN E ADOLESHENCËS RËNDËSIA E AKTIVITETIT FIZIK NË KËTË GRUPMOSHË